Bespuiten van de processierups

Het bespuiten van de processierups

Het bespuiten van de processierups(nesten) met gif is een effectieve manier van bestrijden. Helaas heeft het bestrijden met gif ook verschillende nadelen voor de omliggende natuur. Maar, gelukkig zijn er methoden die minder schadelijk zijn, zoals bestrijden met aaltjes en bacteriepreparaten.

Voordelen van het bespuiten met insectparasitaire nematoden

Insectparasitaire nematoden zijn aaltjes die van nature voorkomen in Nederland, super biologisch dus! De aaltjes dringen de lichamen van de rupsen binnen en nemen als het ware de besturing over, met doding als gevolg. Wel is het belangrijk dat het bespuiten van de processierups over de gehele boom moet, anders heb je kans dat niet alle processierupsen worden bestreden.

 • Vijanden (sluipwespen, sluipvliegen) van de processierups worden niet geparasiteerd
 • het is niet schadelijk voor mens en dier
 • het is niet schadelijk voor planten
 • De nematoden gaan pas dood wanneer ze niet meer kunnen migreren

Nadelen van het bespuiten met insectparasitaire nematoden

Bij het gebruik van nematoden moet er goed gekeken worden naar de hoeveelheden die worden gebruikt, te veel of te weinig leidt tot onvoldoende bestrijding van de processierups. Ook hebben verschillende omstandigheden invloed op de werking van de aaltjes, met 0% tot maximaal 80% resultaat:

 • Het tijdstip

Door UV gevoeligheid, kan er alleen tussen 20:00 en 06:00 uur bespoten worden. 

 • Temperatuur

Vanaf 9 graden Celsius worden de nematoden pas actief. 

 • Wind

Wind kan ervoor zorgen dat de topjes niet goed bereikt kunnen worden door de aaltjes, wat leidt tot een onvolledige behandeling.

 • Regen

Bij hevige regenval kunnen de aaltjes weer van de boom afspoelen.

Voordelen van het bespuiten met bacteriepreparaten

Het bacteriepreparaat is op basis van bacillus thuringiensis. Het tast de darmwand aan van insecten en hun larven, vooral bij rupsen, waardoor het insect stopt met eten en na een aantal dagen sterft.

 • Het is een natuurlijke vijand van rupsen
 • De bacteriën scheiden gifstoffen af, wanneer de rups dit eet gaat het na 1-7 dagen dood

Nadelen van het bespuiten met bacteriepreparaten

Ook aan deze handige bacteriën zitten een aantal nadelen: 

 • Omdat de rupsen pas boven de 15 graden Celsius gaan eten, is de bacterie niet effectief onder de 15 graden Celsius.
 • De bacterie is pas effectief bij een bladbezetting van 40-50%

Bekijk hier de andere bestrijdingsmethoden.

Meer interessante blogs