De processierups preventief bestrijden

De processierups preventief bestrijden is natuurlijk het beste middel om overlast te voorkomen. In augustus legt de processievlinder haar eitjes, deze overwinteren en komen uit in april. De rupsen worden dan gedood voordat zij brandharen hebben. Het inzetten van insectparasitaire nematoden is een prima manier om de rupsen hard aan te pakken en zoveel mogelijk te bestrijden. De nematoden dringen het lichaam van de rups binnen en nemen de besturing als het ware over, uiteindelijk doden ze de rups. De nematoden gaan door totdat er geen gastheer (rups) meer aanwezig is en gaan dan vanzelf dood. 

Een andere vorm van preventieve bestrijding is het gebruik van een bacteriepreparaat. Deze tast de darmwand van de rups aan, waardoor de rups geen zin meer heeft om te eten en uiteindelijk sterft. 

Voordelen van preventieve bestrijding

Deze manier van bestrijden heeft vele voordelen, zeker in vergelijking met het wegbranden van de processierups.

  • Beide methoden zijn milieuvriendelijk
  • Beide zijn een natuurlijke vijand van de rups
  • Het is niet schadelijk voor mens en dier
  • Het is niet schadelijk voor bomen en planten
  • De nematoden gaan pas dood wanneer ze niet meer kunnen migreren

Nadelen van preventieve bestrijding

Beide methoden hebben ook een aantal aanmerkingen in het proces. In de meeste gevallen is het preventief bestrijden van de processierups een zeer handige methode, maar ook erg bewerkelijk.

  • Beide methoden hebben perfecte weersomstandigheden nodig; geen regen, wind, zonlicht en temperatuur mag niet te hoog zijn
  • De bacterie is pas effectief bij een bladbezetting van 40-50%
  • Deze methoden hebben ook een negatief effect op rupsen van andere vlindersoorten

Bekijk hier de andere bestrijdingsmethoden.

Meer interessante blogs