het preventief bestrijden van de processierups

Het wegzuigen van de processierups

Tot nu toe is het wegzuigen van de processierups de meest gebruikte methode. Deze manier van bestrijden is effectief zonder schade aan te richten aan de omliggende natuur. Bij het wegbranden van de nesten, houd je veel rups restanten over, bij het wegzuigen van de nesten is dit niet het geval. Het gehele nest wordt weggezogen met behulp van industriële stofzuigers. Als de rupsen niet op tijd worden weggezogen, begint de cyclus weer opnieuw; de rupsen ontpoppen zich tot processievlinders, leggen in augustus eitjes, deze overwinteren helemaal tot in april. In april hebben ze alle tijd om uit te komen en de ellende begint weer van voor af aan. Als het wegzuigen van de nesten op tijd gebeurt, zullen er steeds minder nesten in de bomen te vinden zijn.

Voordelen van wegzuigen

Het is in vergelijking met het gif een milieuvriendelijke oplossing en in vergelijking met het wegbranden minder gevaarlijk, doordat de verspreiding van brandharen minimaal blijft. Ook zijn alle stappen in het proces van het wegzuigen van de processierups beter te controleren, de opgezogen rupsen worden in een afgesloten zak vervoerd en verbrand in een speciale oven. Doordat de rupsen en het nest in speciale ovens worden verbrand, blijven de resten van deze rupsen niet in de natuur liggen. De resten kunnen namelijk nog steeds voor veel overlast zorgen door brandharen te verspreiden over een groot oppervlakte.

Hieronder vind je de voordelen nog onder elkaar:

  • Milieuvriendelijk
  • Minder gevaarlijk
  • Resultaat gericht zonder bijkomende ernstige nadelen

Nadelen van wegzuigen

Bij deze methode komen veel handelingen kijken. De bestrijders moeten altijd een overall en bijbehorend gelaatsmasker dragen, hebben hoogwerkers nodig en de opgezogen rupsen moeten in een dichte zak worden vervoerd, om vervolgens verbrand te worden. Er gaat dus best veel werk zitten in het verwijderen van een processierupsen nest. 

Bekijk hier alle andere bestrijdingsmethoden.

Meer interessante blogs